CBCT – tomografia

CBCT – tomografia

CBCT inaczej tomografia wolumetryczna to obecnie najskuteczniejsza forma obrazowania w stomatologii. W wielu gabinetach podstawą do diagnostyki „problemów” z zębami u pacjenta są zdjęcia RTG. Zarówno zdjęcia pantomograficzne (zwane panoramicznymi, dające przeglądowy obraz wszystkich zębów), jak i punktowe (bardziej dokładnie skupiające się na danej okolicy) ukazują obraz płaski, w którym struktury nakładają się na siebie, co często bywa przyczyną błędów diagnostycznych.

Wychodząc naprzeciw tym ograniczeniom, wprowadzono do diagnostyki stomatologicznej tomografię stożkową CBCT.

Promieniowanie w postaci wiązki stożkowej potrzebuje jednego obrotu lampy rentgenowskiej wokół badanej okolicy (co trwa zaledwie 15 sekund) dając obraz trójwymiarowy. Dzięki temu możliwa jest dokładna ocena struktur anatomicznych oraz istniejących stanów chorobowych. Stanowi to nie lada ułatwienie w postawieniu prawidłowej diagnozy przed rozpoczęciem leczenia. Umożliwia bezpieczne przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych, dokładną ocenę zmian okołowierzchołkowych przy korzeniach zębów, ocenę ilości i przebiegu kanałów oraz kanałów dodatkowych przy leczeniu endodontycznym. Można precyzyjnie zaplanować zabieg odbudowy kości czy wirtualnie umieścić implant w optymalnej pozycji tak, aby w trakcie zabiegu nic nas nie „zaskoczyło”.

W porównaniu z tradycyjną tomografią spiralną TK otrzymujemy bardzo dobry obraz kości i zębów przy niskiej dawce promieniowania. Dla przykładu CBCT to dawka od 20 – 500 mSv, a tradycyjna tomografia to 700 – 3000 mSv.

Lekarze dentyści coraz częściej kierują swoich pacjentów na badanie trójwymiarowe ponieważ „konwencjonalne zdjęcie rentgenowskie jest dwuwymiarowym cieniem trójwymiarowych struktur” i nie daje jasnej odpowiedzi i rozpoznania.

CBCT to skuteczna diagnostyka i bezpieczniejsze leczenie!

CBCT – tomografia Hyperion