Patryk Siwik

Doktor nauk medycznych Patryk Siwik. Ukończył kierunek lekarsko – dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na tej też uczelni zdobył tytuł doktora nauk medycznych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi.

Pasją i głównymi kierunkami rozwoju kariery doktora jest chirurgia stomatologiczna, implantologia i periodontologia. W tych dziedzinach stomatologii uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach oraz dzieli się swą wiedzą z innymi.

Autor wielu publikacji z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Jego celem jest zdrowa jama ustna, każdego pacjenta.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram